Vitajte na stránke

Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied (SSMP)

 

SSMP je vedeckou spoločnosťou SAV, ktorá od roku 1971 pôsobí ako občianske združenie s cieľom pozdvihnúť medzinárodné právo v národom aj medzinárodnom kontexte.

 


Vyhlásenie Výboru Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV k situácii na Ukrajine

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV dôrazne odsudzuje napadnutie a pokračujúcu agresiu voči Ukrajine zo strany Ruskej federácie, ktorá svojimi ozbrojenými aktivitami porušila medzinárodno-právne záväzky, a  preto v plnej miere nesie medzinárodnoprávnu zodpovednosť za svoje konanie.

Ako členský štát Organizácie Spojených národov Ruská federácia vyjadrila v preambule Charty OSN okrem iného odhodlanie „prijať zásady a zaviesť metódy zaručujúce, že ozbrojené sily sa budú používať len v spoločnom záujme“. Jednostranný postup Ruskej federácie na Ukrajine je v rozpore s týmto odhodlaním. Rovnako je v rozpore s cieľmi a zásadami Charty OSN, najmä so zásadou zvrchovanej rovnosti členských štátov, ako aj zásadou, že všetci členovia OSN sa „vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého štátu, ako aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi OSN.“

Ruská federácia pred nelegálnym použitím sily nevyužila všetky dostupné prostriedky riešenia medzinárodných sporov v súlade s kapitolou VI Charty OSN, najmä diplomatické rokovania, vyšetrovacie alebo zmierovacie konanie, arbitráž, súdne konanie či iné vhodné prostriedky. Kogentné normy medzinárodného práva umožňujú uchýliť sa k použitiu ozbrojenej sily len v prípade individuálnej a kolektívnej sebaobrany, čo je inherentným právom každého štátu. Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV nemôže vzniknutú situáciu posudzovať ako výkon práva na sebaobranu zo strany Ruskej federácie, ale ako akt útočnej vojny, ktorý je už od roku 1928 prijatím tzv. Briand-Kellogovho paktu na pôde Spoločnosti národov medzinárodným právom zakázaný. 

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV rovnako so znepokojením sleduje porušovanie noriem medzinárodného humanitárneho práva v prebiehajúcom konflikte zo strany Ruskej federácie. K týmto porušeniam dochádza pri použití zbraňových systémov, ktoré nemajú rozlišujúci účinok, a v mestskom prostredí spôsobujú výrazné straty na životoch civilných osôb a civilnej infraštruktúre. Porušovanie noriem medzinárodného humanitárneho práva nezakladá len medzinárodnoprávnu zodpovednosť štátu, ale aj individuálnu trestnú zodpovednosť jednotlivcov, ktorí konajú v postavení štátnych orgánov. Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV podotýka, že vojnové zločiny sú stíhateľné nielen na vnútroštátnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, počnúc fungovaním Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu, pôsobením ad hoc medzinárodných trestných tribunálov pre bývalú Juhosláviu a Rwandu, až po Medzinárodný trestný súd v Haagu.  

Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV, ktorá združuje teoretikov a praktikov medzinárodného práva v Slovenskej republike, vyzýva na okamžité ukončenie použitia ozbrojenej sily Ruskou federáciou voči Ukrajine a vyslovuje nádej, že sa vzniknutý konflikt podarí čo najskôr urovnať mierovou cestou a zastaviť tak hrubé porušovanie medzinárodného práva, ktoré medzi civilizovanými štátmi v 21.storočí nemá miesto a spôsobuje nepredstaviteľné utrpenie najmä civilného obyvateľstva Ukrajiny.

 

V Bratislave 2.3.2022              Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV


Novinky

08.10.2021 17:14

SSMP oslávila svoju päťdesiatku

Celoročné oslavavy 50. výročia vzniku Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV vyvrcholili slávnostnou recepciou v sobotu 2.10.2021. Na recepcii vystúpili s krátkymi príhovormi významní bývalí aj súčasní predstavitelia SSMP. Zároveň Výbor SSMP na recepcii udelil ocenenie Medaila za...

—————

06.10.2021 10:08

XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa 1. - 3. októbra 2021 uskutočnilo už XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium. Tento ročník reagoval práve na pandemickú situáciu a venoval sa aktuálnym výzvam medzinárodného práva s cieľom zodpovedať otázku, aké je medzinárodné právo...

—————

30.09.2021 18:43

Po pandemickej prestávke sa českí a slovenskí internacionalisti znovu stretnú na spoločnom sympóziu

Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa uskutoční ďalšie, už XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium. Tento ročník bude reagovať práve na pandemickú situáciu, a bude sa venovať aktuálnym výzvam medzinárodného práva s cieľom zodpovedať otázku, aké je medzinárodné...

—————

14.03.2021 23:00

Valné zhromaždenie 19. marca 2021

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV pozýva svojich členov na online zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 19. marca 2021 (piatok) o 14:00 hod. SEČ. Link na zasadnutie bude zaslaný v osobitnom e-maile.

—————

20.07.2016 12:15

Registrujte sa na IX. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na   IX. slovensko-české medzinnárodnoprávne sympózium   Miesto konania: Kúpele Nimnica Dátum: 14.-15.10.2016 Téma: Medzinárodné právo obyčajové: relevantné aj digitálnej ére? Konferenčný poplatok: 50,-...

—————

21.06.2016 00:50

SYIL Vol. VI ku koncu roka

Šiesty ročník Slovak Yearbook of International Law vyjde ku koncu roka 2016. Bližšie info na: www.syil.eu

—————

28.12.2015 06:25

Záujemcovia o členstvo

Prihlášku za člena spoločnosti je možné podať online.

—————

01.12.2010 15:54

Nájdete nás aj na Facebooku

SSMP už aj na Facebooku

—————


Novinky

08.10.2021 17:14

SSMP oslávila svoju päťdesiatku

Celoročné oslavavy 50. výročia vzniku Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo pri SAV vyvrcholili slávnostnou recepciou v sobotu 2.10.2021. Na recepcii vystúpili s krátkymi príhovormi významní bývalí aj súčasní predstavitelia SSMP. Zároveň Výbor SSMP na recepcii udelil ocenenie Medaila za...

—————

06.10.2021 10:08

XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa 1. - 3. októbra 2021 uskutočnilo už XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium. Tento ročník reagoval práve na pandemickú situáciu a venoval sa aktuálnym výzvam medzinárodného práva s cieľom zodpovedať otázku, aké je medzinárodné právo...

—————

30.09.2021 18:43

Po pandemickej prestávke sa českí a slovenskí internacionalisti znovu stretnú na spoločnom sympóziu

Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa uskutoční ďalšie, už XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium. Tento ročník bude reagovať práve na pandemickú situáciu, a bude sa venovať aktuálnym výzvam medzinárodného práva s cieľom zodpovedať otázku, aké je medzinárodné...

—————

14.03.2021 23:00

Valné zhromaždenie 19. marca 2021

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV pozýva svojich členov na online zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 19. marca 2021 (piatok) o 14:00 hod. SEČ. Link na zasadnutie bude zaslaný v osobitnom e-maile.

—————

20.07.2016 12:15

Registrujte sa na IX. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na   IX. slovensko-české medzinnárodnoprávne sympózium   Miesto konania: Kúpele Nimnica Dátum: 14.-15.10.2016 Téma: Medzinárodné právo obyčajové: relevantné aj digitálnej ére? Konferenčný poplatok: 50,-...

—————

21.06.2016 00:50

SYIL Vol. VI ku koncu roka

Šiesty ročník Slovak Yearbook of International Law vyjde ku koncu roka 2016. Bližšie info na: www.syil.eu

—————

28.12.2015 06:25

Záujemcovia o členstvo

Prihlášku za člena spoločnosti je možné podať online.

—————

01.12.2010 15:54

Nájdete nás aj na Facebooku

SSMP už aj na Facebooku

—————