XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

06.10.2021 10:08
Po dvojročnej prestávke spôsobenej koronakrízou sa 1. - 3. októbra 2021 uskutočnilo už XIII. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium. Tento ročník reagoval práve na pandemickú situáciu a venoval sa aktuálnym výzvam medzinárodného práva s cieľom zodpovedať otázku, aké je medzinárodné právo pred a po pandémii. Epidemiologické opatrenia nám umožňili konečne sa stretnúť aj osobne, a tak znova viesť dialóg medzi slovenskou a českou odbornou obcou.
XIII. ročník podujatia hostila Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV v hoteli Granit Smrekovica vo vysokohorskom prostredí Veľkej Fatry. SSMP zároveň pripravuje vydanie zborníka príspevkov z tohto podujatia, ktorých autorov a názvy sa už teraz nachádzajú v programe sympózia, ktorý je zverejnený na webe SSMP. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 
 
Späť