Kontakt

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV

Klemensova 19

813 64  Bratislava

 

e-mail: office@ssmp-ssil.org