Členské príspevky

Aktuálna výška nedoplatkov

22.03.2013 21:08
Aktuálna výška nedoplatkov členov na členských príspevkoch od roku 2005 je 2.127,60 eur !

Uhradené členské príspevky od roku 2005

Skontolujte si uhradenie Vášho členského príspevku za príslušný rok. Prípadné nezrovnalosti indikujte na adrese office@ssmp-ssil.org 

 

 

Úhrada Členského príspevku cez PayPal.

Klikni na Donate a uhraď dlžnú sumu.

Informácie pre členov

Členské príspevky - platba prevodom

29.12.2015 08:54
Ročný členský príspevok bol stanovený Valným zhromaždením SSPM v roku 2014 vo výške 15,- eur pre riadneho člena a 5,- eur pre študenta denného štúdia všetkých stupňov a pre dôchodcu.   Členský príspevok za aktuálny, ako aj nedoplatky na členskom príspevku za predchádzajúce roky je možné...