SYIL - Slovenská ročenka medzinárodného práva

Webstránka Slovenskej ročenky medzinárodného práva.

 

Slovenská ročenka medzinárodného práva / Slovak Yearbook of International Law

Je ústredná publikácia SSMP, ktorá má za sebou nultý (2007) a päť regulárnych ročníkov (Vol. I - Vol. V). Piaty ročník (2014) vyšiel v decembri 2015.

Slovenská ročenka medzinárodné práva je prvá slovenská odborná vedecká ročenka zameraná výlučne na aktuálne otázky medzinárodného a európskeho práva. Hlavným cieľom ročenky je vytvoriť odbornú platformu na výmenu aktuálnych odborných pohľadov v oblasti a poskyntúť priestor na publikáciu krátkych článkov v oblasti medzinárodného a európskeho práva.

Ročenka prispieva k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov a súčasne slúži ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú aj laickú verejnosť. Jej predmetom sú odborné príspevky akademikov a praktikov v oblasti medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a európskeho práva. V rámci Slovenskej republiky neexistuje žiadny iný vydavateľ, ktorý by v odbore medzinárodného práva aktívne pôsobil aj z hľadiska publikačnej činnosti.