Edícia Štúdie a materiály

Špaček, M. (ed.): Medzinárodné právo v Slovenskom kontexte – Liber Amicorum Ján Azud

Špaček, M. (ed.): Medzinárodné právo v Slovenskom kontexte – Liber Amicorum Ján Azud
Štúdie a materiály, zv. XXV Bratislava 2009 ISBN 978-80-969540-4-9

Šurková, E. (ed.): Slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium, zborník zo sympózia Smolenice 1. – 3. október 2007

Šurková, E. (ed.): Slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium, zborník zo sympózia Smolenice 1. – 3. október 2007
Štúdie a materiály, zv. XXIV, (projekt MZV SR č. 29/2007) Bratislava 2008 ISBN 978-80-969540-2-5

Kolektív autorov: Medzinárodný trestný súd na začiatku 21. storočia, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 27. septembra 2006

Kolektív autorov: Medzinárodný trestný súd na začiatku 21. storočia, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 27. septembra 2006
Štúdie a materiály, zv. XXIII, (projekt MZV SR č. 27/2006) Bratislava 2006 ISBN 978-80-969540-1-8

Kolektív autorov: Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 4. júla 2006

Kolektív autorov: Právne aspekty boja proti medzinárodnému terorizmu, zborník z medzinárodnej konferencie Bratislava 4. júla 2006
Štúdie a materiály zv. XXII, (projekt MZV SR č. 26/2006) Bratislava 2006 ISBN 80-969540-0-8