Prehľad publikácií Modré zošity - edícia Štúdie a materiály 2002-2005

 

 • Andová, K.: Základné princípy komunitárneho práva, Štúdie a materiály, Zošit I., Bratislava máj 2002
 • Štefánek, D.: Medzinárodnoprávna zodpovednosť štátov, Štúdie a materiály, Zošit II., Bratislava, júl 2002
 • Moravčíková, A.: Úprava elektronického obchodu vo svetle medzinárodných dokumentov, Štúdie a materiály, Zošit III., Bratislava  september 2002
 • Kollár, M.:Slovenská zmluvná prax, Štúdie a materiály, Zošit IV., Bratislava  október 2002
 • Príspevky z konferencie ku Dňu ľudských práv: Ľudské práva na prahu 21. Storočia, Štúdie a materiály, Zošit V., Bratislava december 2002
 • Magurová, Z.: Aplikácia rovností príležitostí z hľadiska medzinárodných a vnútroštátnych aspektov, Štúdie a materiály, Zošit VI., Bratislava  apríl 2003
 • Bapuly, B.: Uplatňovanie Európskeho práva, Štúdie a materiály, Zošit VII., Bratislava  apríl 2003
 • Šebesta. M.: Kodifikácia kozmického práva v OSN (Právidlá využívania kozmického priestoru), Štúdie a materiály, Zošit VIII., Bratislava  máj 2003
 • Šmid, M.: Svätá stolica ako osobitný subjekt medzinárodného práva: Zmluvné vzťahy so štátmi, Štúdie a materiály, Zošit IX., Bratislava jún 2003
 • Kandráčová, C. (ed.): Rok 2003 Vyhlásený Organizáciou Spojených Národov za Medzinárodný rok vody - Príspevky z konferencie, Štúdie a materiály, Zošit X., Bratislava  jún 2003
 • Strážnická, V.: Súdnictvo v Európskej únii, Štúdie a materiály, Zošit XI., Bratislava  júl 2003
 • Dobišová, A.: Arbitrážne právo UNCITRALu a aplikácia európskeho práva v rozhodcovskom konaní, Štúdie a materiály, Zošit XII., Bratislava  september 2003
 • Klučka, J.: Medzinárodné právo verejné - Výberová bibliografia zo slovenských a českých periodík za roky 1991-2000, Štúdie a materiály, Zošit XIII., Bratislava  november 2003
 • Poláčková, Z.: Inštitucionalizácia menšinových práv po I. svetovej vojne a Spoločnosť národov, Štúdie a materiály, Zošit XIV., Bratislava  december 2003
 • Moravčíková, A.: Vývoj v oblasti ochrany hospodárskej súťaže s aspektom prístupu do EÚ, Štúdie a materiály, Zošit XV., Bratislava  marec 2004
 • Urbančok, M.: Krízové ústavné orgány Slovenskej republiky a ich úloha v čase ohrozenia bezpečnosti štátu (komparatívna štúdia), Štúdie a materiály, Zošit XVI., Bratislava  apríl 2004
 • Mráz, S.: Vybrané otázky medzinárodného humanitárneho práva, Štúdie a materiály, Zošit XVII., Bratislava  máj 2004
 • Strážnická, V.: Hlavné orgány Európskej Únie, Štúdie a materiály, Zošit XVIII., Bratislava  január 2004
 • Urban, P.: Účasť Európskeho parlamentu v procese prijímania legislatívy EÚ, Štúdie a materiály, Zošit XIX., Bratislava  júl 2004
 • Marek, K.: Ke smluvnímu obchodnímu právu ( k právní úpravě III. části obchodního zákoníku ČR ), Štúdie a materiály, Zošit XX., Bratislava  september 2004
 • Žilinský, M.: Zjednodušenie uznávania a výkonu rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v Európskej Únii, Štúdie a materiály, Zošit XXI., Bratislava  september 2005