Špaček, M. (ed.): III. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium, zborník príspevkov Bratislava 23. – 24. október 2009

Špaček, M. (ed.): III. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium, zborník príspevkov Bratislava 23. – 24. október 2009

Štúdie a materiály, zv. XXVI

Bratislava 2010

ISBN 978-80-969540-6-3