Špaček, M. (ed.): Medzinárodné právo v Slovenskom kontexte – Liber Amicorum Ján Azud

Špaček, M. (ed.): Medzinárodné právo v Slovenskom kontexte – Liber Amicorum Ján Azud

Štúdie a materiály, zv. XXV
Bratislava 2009
ISBN 978-80-969540-4-9