Šmigová, Katarína (ed.): Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni, zborník príspevkov z konferencie

Bratislava 2012

ISBN 978-80-969540-9-4