VII. slovensko - české medzinárodnoprávne sympózium

26.08.2014 00:03

 

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na siedmy ročník

Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia

10. - 11. októbra 2014

v Trenčianskych Tepliciach (Hotel Flóra)

Téma: Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: Vynútiteľnosť medzinárodného práva v 21. storočí

Siedmy ročník slovensko–českého medzinárodnoprávneho sympózia je už tradične organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt je podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.  Z podujatia sa vydá zborník príspevkov. Účastnícky poplatok je 50,- eur. V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. Predbežný program je v prílohe. Prosíme účasť potvrdiť na adrese office@ssmp-ssil.org do 8.9.2014. Zároveň prosíme uviesť, či je záujem vystúpiť s odborným príspevkom a indikovať tému príspevku. 

 

Pozvánka s predbežným programom

 

Späť