Valné zhromaždenie SSMP - 14. marca 2014

14.03.2014 15:00

Riadne Valné zhromaždenie SSMP, sa uskutoční 14. marca 2014 (piatok) o 15:00 hod. v malej aule SÚZA, na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. Na programe je o.i. správa o činnosti za roky 2011-2013, voľba členov výboru a revízorov, určenie výšky členského príspevku a zmena stanov. 

Späť