Valné zhromaždenie SSMP - 11. februára 2011

17.02.2011 13:48

 Riadne Valné zhromaždenie SSMP sa uskutočnilo 11. februára 2011 v malej aule Správy účelových zariadení SÚZA v Bratislave. VZ SSMP vzalo na vedomie Správu o činnosti SSMP za roky 2006 - 2010 a Správu o hospodárení za uvedené obdobie. VZ zvolilo nové vedenie spoločnosti - 9 členný Výbor SSMP. Ustanovilo výšku členského príspevku a rozhodlo o doplnení Stanov SSMP. 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia na stiahnutie.

Späť