V. slovensko - české medzinárodnoprávne sympózium

20.06.2012 08:45

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV organizuje už piaty ročník

Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia

28. - 29. septembra 2012

v Kúpeľoch Nimnica

Téma: Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax

Piaty ročník slovensko–českého medzinárodnoprávneho sympózia je už tradične organizovaný v spolupráci s Českou společností pro mezinárodní právo. Projekt je podporený aj Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.  Z podujatia sa vydá zborník príspevkov. Účastnícky poplatok je 40,- eur. V rámci poplatku je zabezpečené ubytovanie, stravovanie a občerstvenie. Predbežný program je v prílohe. Prosíme účasť potvrdiť na adrese office@ssmp-ssil.org do 31.8.2012. Zároveň prosíme uviesť, či je záujem vystúpiť s odborným príspevkom a indikovať tému príspevku. 

 

Pozvánka s predbežným programom

 

 

 

Späť