Ochrana detí v ozbrojených konfliktoch

25.10.2012 08:32

Výbor SR pre medzinárodné humanitárne právo v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied Vás pozývajú na seminár k 10. výročiu nadobudnutia platnosti Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch.


 

Podujatie sa uskutoční dňa 14. novembra 2012 (streda) o 14:00 h. v Kongresovej sále Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, Bratislava.

 

Účasť na seminári je potrebné potvrdiť najneskôr do 6. novembra 2012 na e-mailovú adresu sekretariat@redcross.sk.

 

Späť