III. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

25.10.2009 11:54

Medzinárodné právo 20 rokov po 1989

(Slovenská a česká veda medzinárodného práva 1989 - 2009)

 

 

Tretí ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 23. a 24. októbra 2009. Hlavnou témou bolo pripomenutie si rozvoja slovenskej a českej vedy a praxe medzinárodného práva počas dvadsiatich rokov, ktoré uplynuli od novembra 1989. Na sympóziu vystúpilo 21 prednášajúcich zo slovenskej a českej akademickej obce, pracovníkov ministerstiev zahraničných vecí SR a ČR, študentov a doktorandov v obore medzinárodného práva, ako aj ďalších odborníkov a nadšencov medzinárodného práva. Sympózium opätovne potvrdilo, že je cenným fórom na diskusiu k aktuálnym témam medzinárodného práva, ako aj platformou na výmenu skúseností medzi akademickou obcou, náukou a praxou medzinárodného práva tak na Slovensku ako aj v Českej republike. Zo sympózia bude začiatkom roku 2010 vydaný zborník príspevkov.

 

PROGRAM

 

Ďalší ročník sympózia bude organizovať Česká společnost pro mezinárodní právo na jeseň 2010 v Českej republike.

 

Späť