Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949

09.11.2009 10:46

 

Katedra mezinárodního práva Právnické fakulty v Praze a Český červený kříž pořádají

pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR

 

 

Konferenci Mezinárodní humanitární právo

– 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949 –

 

Místo konání: budova Právnické fakulty UK , Praha 1 nám. Curieových 7,

 

Den konání: 13. listopadu 2009 (pátek) od 9.00 hod. místnost č. 319

 

Jsou zváni účastníci z veřejných, soukromých a státních vysokých škol, státní správy – Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, HZS a složek IZS, Armády ČR a další zájemci.

 

 

Přihlášku na konferenci je možné zaslat poštou do 31. října 2009 na adresu: Katedra mezinárodního práva Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 nebo na e-mailovou adresu smutna@prf.cuni.cz

Späť