Konferencia pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov

25.11.2009 11:23

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo a Slovenský Červený kríž pozývajú k účasti na konferencii konanej pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov, ktorá sa uskutoční 

 

3. decembra 2009 o 10.00 h

v priestoroch kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí SR, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

 

Podujatím sa pripomína významné jubileum prijatia Ženevských dohovorov ako základného kameňa medzinárodného humanitárneho práva. Aktívnu účasť na konferencii potvrdili domáci i zahraniční odborníci.

 

POZVÁNKA 

 

 

 

 

Späť