IX. slovensko-české medzinnárodnoprávne sympózium

20.07.2016 12:09

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na

 

IX. slovensko-české medzinnárodnoprávne sympózium

 

Miesto konania: Kúpele Nimnica

Dátum: 14.-15.10.2016

Téma: Medzinárodné právo obyčajové: relevantné aj digitálnej ére?

Konferenčný poplatok: 50,- eur

Registrácia online na: https://goo.gl/forms/kQgSWh20s5KOMjmB3

Registrácia do: 11.9.2016

Tradične je účasť možná s odborným príspevkom alebo bez príspevku.

Tešíme sa na stretnutie v Nimnici!

 

 

Späť