8. česko-slovenské medzinárodnoprávne sympózium

11.07.2015 11:36

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na ôsmy ročník

Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia

organizovaný Českou  společností pro mezinárodní právo

16. - 17. októbra 2015

v Zámeckom hoteli Třešť, ČR

Téma: Imunity v medzinárodnom práve

Späť