V. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

/album/v-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/imag0252-jpg/ /album/v-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/imag0278-jpg/ /album/v-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/imag0253-jpg/ /album/v-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/imag0257-jpg/ /album/v-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/imag0258-jpg/ /album/v-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/imag0261-jpg/ /album/v-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/imag0271-jpg/

III. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium (23. - 24. 10. 2009)

/album/iii-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/symp09-1-jpg/ Účastníci - spoločná fotografia /album/iii-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/smyp09-05-jpg/ sympózium - prvý deň /album/iii-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/smyp09-4-jpg/ prof. Šturma (PF UK Praha) a jeho príspevok /album/iii-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/symp09-6-jpg/ sympózum - druhý deň /album/iii-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/smyp09-2-jpg/ doc. Šišková (PF UP Olomouc) /album/iii-slovensko-ceske-medzinarodnopravne-sympozium/symp09-3-jpg/ Dr. Bartho (MZV SR)