Aj tento rok majú všetci členovia Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, ako aj ďalší záujemcovia možnosť podporiť našu spoločnosť poukázaním 2% dane z príjmov za rok 2020 v prospech SSMP. Poukázaním podielu zaplatenej dane podporíte hlavný cieľ našej spoločnosti - pozdvihnutie medzinárodného práva na Slovensku, ktorý je jedinečný v rámci slovenského neziskového sektora. 

 

Údaje o prijímateľovi:

 

Názov: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00178969

Sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava

 

 

Viac informácií o postupe pri poukázaní nájdete na adrese https://www.rozhodni.sk