Čestní predsedovia SSMP

JUDr. Peter Tomka, CSc.

JUDr. Peter Tomka, CSc.
  Pochádza z Banskej Bystrice. V roku 1979 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. V období 1979 - 1986 pôsobil na katedre medzinárodného práva tejto fakulty. V roku 1985 obhájil kandidátsku dizertáciu na tému Kodifikácia medzinárodného práva. V roku 1986...