Čestní predsedovia SSMP

JUDr. Peter Tomka, CSc.

JUDr. Peter Tomka, CSc.
  Pochádza z Banskej Bystrice. V roku 1979 ukončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. V období 1979 - 1986 pôsobil na katedre medzinárodného práva tejto fakulty. V roku 1985 obhájil kandidátsku dizertáciu na tému Kodifikácia medzinárodného práva. V roku 1986...

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
Narodil sa v roku 1949. V rokoch 1967 – 1972 vyštudoval na Právnickej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Od  tretieho ročníka štúdia  na fakulte pracoval ako vedecká pomocná sila na katedre medzinárodného práva a politiky.  Po absolvovaní povinnej...