Archív článkov

6. česko-slovenské medzinárodnoprávne sympózium

04.07.2013 10:54
  Česká společnost pro mezinárodní právo v spolupráci so SSMP organizuje už šiesty ročník Česko-slovenského medzinárodnoprávneho sympózia 4. - 5. októbra 2013   na Zámku Liblice   Téma: Právo medzinárodných zmlúv    Podrobnosti o sympóziu na stránke...

Aktuálna výška nedoplatkov

22.03.2013 21:08
Aktuálna výška nedoplatkov členov na členských príspevkoch od roku 2005 je 2.127,60 eur !

Ochrana detí v ozbrojených konfliktoch

25.10.2012 08:32
Výbor SR pre medzinárodné humanitárne právo v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied Vás pozývajú na seminár k 10. výročiu nadobudnutia platnosti Opčného protokolu k Dohovoru...

V. slovensko - české medzinárodnoprávne sympózium

20.06.2012 08:45
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV organizuje už piaty ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia 28. - 29. septembra 2012 v Kúpeľoch Nimnica Téma: Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax Piaty ročník slovensko–českého medzinárodnoprávneho...

Konferencia: Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni 29.4.2011

16.03.2011 11:33
Paneurópska vysoká škola a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pozývajú na konferenciu   Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni   Konferencia sa uskutoční 29. apríla 2011 od 8.30 v miestnosti Odeon Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20,...

Valné zhromaždenie SSMP - 11. februára 2011

17.02.2011 13:48
 Riadne Valné zhromaždenie SSMP sa uskutočnilo 11. februára 2011 v malej aule Správy účelových zariadení SÚZA v Bratislave. VZ SSMP vzalo na vedomie Správu o činnosti SSMP za roky 2006 - 2010 a Správu o hospodárení za uvedené obdobie. VZ zvolilo nové vedenie spoločnosti - 9 členný Výbor SSMP....

Nájdete nás aj na Facebooku

01.12.2010 15:54
SSMP už aj na Facebooku

Konferencia pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov

25.11.2009 11:23
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo a Slovenský Červený kríž pozývajú k účasti na konferencii konanej pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov, ktorá sa uskutoční    3. decembra 2009 o 10.00 h v priestoroch kongresovej sály Ministerstva...

Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949

09.11.2009 10:46
  Katedra mezinárodního práva Právnické fakulty v Praze a Český červený kříž pořádají pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR     Konferenci Mezinárodní humanitární právo – 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949 –   Místo...

III. slovensko-české medzinárodnoprávne sympózium

25.10.2009 11:54
Medzinárodné právo 20 rokov po 1989 (Slovenská a česká veda medzinárodného práva 1989 - 2009)     Tretí ročník slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 23. a 24. októbra 2009. Hlavnou témou bolo pripomenutie si rozvoja slovenskej...