Archív článkov

26.08.2014 00:03

VII. slovensko - české medzinárodnoprávne sympózium

  Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV srdečne pozýva na siedmy ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia 10. - 11. októbra 2014 v Trenčianskych Tepliciach (Hotel Flóra) Téma: Medzinárodné právo ako strážca svetového poriadku: Vynútiteľnosť medzinárodného...

—————

14.03.2014 15:00

Valné zhromaždenie SSMP - 14. marca 2014

Riadne Valné zhromaždenie SSMP, sa uskutoční 14. marca 2014 (piatok) o 15:00 hod. v malej aule SÚZA, na Drotárskej ceste 46 v Bratislave. Na programe je o.i. správa o činnosti za roky 2011-2013, voľba členov výboru a revízorov, určenie výšky členského príspevku a zmena stanov. 

—————

04.07.2013 10:54

6. česko-slovenské medzinárodnoprávne sympózium

  Česká společnost pro mezinárodní právo v spolupráci so SSMP organizuje už šiesty ročník Česko-slovenského medzinárodnoprávneho sympózia 4. - 5. októbra 2013   na Zámku Liblice   Téma: Právo medzinárodných zmlúv    Podrobnosti o sympóziu na stránke...

—————

22.03.2013 21:08

Aktuálna výška nedoplatkov

Aktuálna výška nedoplatkov členov na členských príspevkoch od roku 2005 je 2.127,60 eur !

—————

25.10.2012 08:32

Ochrana detí v ozbrojených konfliktoch

Výbor SR pre medzinárodné humanitárne právo v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Slovenskou spoločnosťou pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied Vás pozývajú na seminár k 10. výročiu nadobudnutia platnosti Opčného protokolu k Dohovoru...

—————

20.06.2012 08:45

V. slovensko - české medzinárodnoprávne sympózium

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV organizuje už piaty ročník Slovensko-českého medzinárodnoprávneho sympózia 28. - 29. septembra 2012 v Kúpeľoch Nimnica Téma: Medzinárodný súdny dvor: slovenská a česká teória a prax Piaty ročník slovensko–českého medzinárodnoprávneho...

—————

16.03.2011 11:33

Konferencia: Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni 29.4.2011

Paneurópska vysoká škola a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pozývajú na konferenciu   Slovenskí sudcovia a súdna tvorba práva na medzinárodnej úrovni   Konferencia sa uskutoční 29. apríla 2011 od 8.30 v miestnosti Odeon Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20,...

—————

17.02.2011 13:48

Valné zhromaždenie SSMP - 11. februára 2011

 Riadne Valné zhromaždenie SSMP sa uskutočnilo 11. februára 2011 v malej aule Správy účelových zariadení SÚZA v Bratislave. VZ SSMP vzalo na vedomie Správu o činnosti SSMP za roky 2006 - 2010 a Správu o hospodárení za uvedené obdobie. VZ zvolilo nové vedenie spoločnosti - 9 členný Výbor SSMP....

—————

01.12.2010 15:54

Nájdete nás aj na Facebooku

SSMP už aj na Facebooku

—————

25.11.2009 11:23

Konferencia pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov

Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo a Slovenský Červený kríž pozývajú k účasti na konferencii konanej pri príležitosti 60. výročia prijatia Ženevských dohovorov, ktorá sa uskutoční    3. decembra 2009 o 10.00 h v priestoroch kongresovej sály Ministerstva...

—————